Busca
All countries

Tenders in Bulgária

Refinar pesquisa
Fonte de aviso
Funding Agencies
Estado del Aviso
Quando publicado
Tipo de anúncio
Linguagem
Logon
Deseja publicar suas anúncios diretamente no dgMarket?
Clique aqui
Sort by:

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018
Изпълнение на строителство на обект Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Основно училище Иван Вазов в с. Буково , община Гоце Делчев Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) на обекта: Демонтаж и монтаж на метали решетки по фасади (премахване на ръжда, нанасяне на грунд и боядисване) – 25м2; демонтаж на водостоци по фасади – 100 м; обрушване и изкърпване на мазилка по фасади и тавани на балкони – 30 м2; Топлинно изолиране на стени: Полагане на система фасадна топлоизолация по външни стени – 737 м2; Влагоотблъскваща минерална мазилка драскана структура – 982 м2, включваща: влагоотблъскваща минерална мазилка драскана структура с UV защита RAL 1016 – 762 м2; влагоотблъскваща минерална мазилка драскана структура с UV защита RAL 8025 – 67 м2, влагоотблъскваща цокълна мазилка – 153 м2); Полагане на система фасадна топлоизолация по тавани и страници на балкони и под входно стрълбище, стоманобетонова козирка, около врати и прозорци по външни стени – 245 м2; монтаж на водостоци по фасади – 100 м; Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни поли с ширина до 35см – 87 м; Топлоизолация на покриви: Доставка и полагане на пароизолационно фолио върху стоманобетонна плоча при подпокривно протранство – 360 м2; Доставка и полагане на покривна топлинна изолация от минерална вата (твърди плоскости) с дебелина 120 mm и коефициент на топлопроводност = 0,033 W/mK – 360 м2; строителни отпадъци (ръчно пренасяне, ръчно сваляне, натоварване, транспорт) – 15.95 т. На обектите ще се изпълнят СМР съгласно одобрените инвестиционни проекти и Разрешително за строеж №58/08.07.2016 г.

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
11 de Dez, 2018

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
11 de Dez, 2018